En trafikspegel för utfart kan öka säkerheten vid utfarter

En trafikspegel för utfart kan öka säkerheten vid utfarter

30 december, 2022 Av Av Ann-Louise Hermansson

Tyvärr är det alltför vanligt att trafikolyckor inträffar i vårt avlånga land. Varje år inträffar tusentals sådana olyckor i trafiken och många av dessa skulle ganska enkelt kunna förebyggas med enkla medel. Till exempel kan en trafikspegel för utfart öka säkerheten vid utfarter till större vägar.

Genom att använda en trafikspegel för utfart kan sannolikt antalet olyckor vid utfarten minska relativt drastiskt. Därmed behöver inte tiotusentals svenskar skadas lindrigt varje år i trafiken, och kanske kan även färre än två-tre tusen per år skadas allvarligt i trafiken. Som om inte detta vore nog omkommer omkring 200 till 250 personer årligen till följd av trafikolyckor. Därmed kan många människoliv räddas om vi bara ökar säkerheten vid utfarter och vägar lite grann!

En trafikspegel för utfart är en effektiv säkerhetshöjande åtgärd

Som vi redan har nämnt är trafikspeglar vid utfarter en säkerhetshöjande åtgärd som kan vara effektiv men samtidigt enkel att implementera. Det finns dock även fler sådana åtgärder som skulle kunna komma på pass med ganska enkla medel. Några exempel på sådana är:

  • Regelbundet underhåll av vägar. Det är viktigt att vägarna runt om i landet underhålls regelbundet på ett bra sätt. Detta för att de ska förbli trygga att färdas på. Ett exempel på en sådan underhållande åtgärd är att fylla igen de potthål som lätt uppstår lite här och där på vägarna.
  • Farthinder. En annan enkel men ändå effektiv åtgärd är att placera ut farthinder på strategiskt utvalda platser. Detta för att tvinga motorburna trafikanter att sakta ner och se sig om lite bättre. Dessa hinder används framför allt i lite mer känsliga områden, såsom i närheten av förskolor, skolor och lekplatser.
  • Utbildning. Vett och etikett är det bästa hjälpmedlet för att förebygga olyckor i trafiken. Därför är en annan säkerhetshöjande åtgärd som kan implementeras en stärkt utbildning i trafikvett och trafikregler. Till exempel känns det ju ganska orimligt att en person ska kunna ta körkort i 18-årsåldern och därefter inte fortbildas eller testas på nytt efter ett årtioende eller två.
  • Fler fartkameror. Ytterligare en åtgärd som kan höja säkerheten är att montera upp fler fartkameror. Detta för att säkerställa att hastighetsgränserna efterlevs.