Så blir du lastbilschaufför

28 december, 2021 0 Av webmaster

I och med de många olika sätt som står till buds för att bli lastbilschaufför, är det svårt att säga ett generellt svar. Hur utbildningen går till kan många gånger vara densamma, men vägen fram till denna kan se olika ut. Av denna anledning är det svårt att grovhugget säga: Så blir du lastbilschaufför. Någonting man dock kan säga som gäller för yrkes i stort, är att det innebär att vara i rörelse. För vissa är det långa turer till andra länder som känns intressant. Någon annan vill köra transporter i kommunen eller dess närhet.

Det finns olika sätt att bli lastbilschaufför och de vanligaste är

  • Gymnasiet
  • Vuxenutbildning
  • Marknadsutbildning

För den som vill bli lastbilschaufför privat finna naturligtvis möjligheten, även om det kan vara en dyr och svår bana.

Yrket som chaufför öppnar en uppsjö dörrar till arbetsgivare, men man skall inte heller glömma bort de övriga yrken som finns inom transport- och åkerinäringen. Oavsett vad man är intresserad av kan man ha stor nytta av att i grunden vara lastbilschaufför. Det ger en större förståelse för planering om man jobbar som företagare i branschen, och en vana av att diskutera villkor och avtal med kunder som beställer transporter.

Praktik för att bli lastbilschaufför

Även om en hel del av utbildningen för att bli lastbilschaufför innebär teoristudier finns också en praktisk komponent. APL, arbetsplatsförlagt lärande, ger eleven praktisk erfarenhet och inblick i arbetet som skall utföras. På varje arbetsplats som är aktuell för APL under kursen för att bli lastbilschaufför finns en utbildad handledare som har till uppgift att förmedla kunskap och stötta den som har praktik.

Det finns många fördelar med att koma i kontakt med yrket ii praktisk form då man kan etablera bra relationer till uppdragsgivare och kollegor. Det finns samtidigt stor vinst i att köra lastbil och förbättra sina färdigheter på ett smidigt sätt under handledning av erfarna chaufförer. Det är inte garanterat att man kan jobba vidare på den arbetsplats där man gått sin utbildning, men det finns alltid fördelar med att få kontakt med arbetsgivare.