Skrota bilen i Uppsala – Vad gäller?

22 april, 2021 0 Av webmaster

Det är viktigt att skrota bilen istället för att bara låta den stå i garage eller på gården. Med tiden kommer nämligen miljöfarliga ämnen komma ut i naturen. Skulle detta ske kan personen fällas för miljöbrott. Detta gäller för att skrota bilen i Uppsala.

Läs om att skrota bilen på Uppsala kommuns hemsida

På Uppsala kommuns hemsida finns all information om vad personer i Uppsala bör tänka på om de vill skrota bilen. Här finns exempelvis fakta om vad som händer om en bil inte skrotas samt var uttjänta bilar kan lämnas in för skrotning.

  • Länkar till Länsstyrelsens hemsida med lista på auktoriserade bildemonterare
  • Anmäla upptäckt övergiven bil
  • Kontaktuppgifter till miljöförvaltningen

Kan klassas som miljöbrott

Att avregistrera bilen och sedan låta den stå är ett alternativ – om bilen kommer att användas på ett eller annat sätt. Det kan exempelvis ske om bilen ska mekas med eller om delar ska monteras ned. Men det är betydligt bättre att skrota bilen i det fall som den inte kommer att användas. Det finns nämligen risk för att en person som har skrotbil på gården fälls för miljöbrott.

Detta utifrån att gamla bilar, som inte tas om hand, till slut rostar sönder och miljöfarliga syror och material kommer ut i naturen. I värsta fall kan detta klassas som grovt miljöbrott vilket resulterar i böter eller fängelse.

Hjälp med att skrota bilen!

Genom att kontakta en bilskrot blir det både enkelt och gratis att skrota bilen. I de allra flesta kommuner (däribland Uppsala) erbjuds nämligen gratis upphämtning av skrotbilar. En kontakt tas med en bilskrot varpå inbokning sker av hämtning av bilen.

I detta läge är det viktigt att kunna ange förutsättningarna. Finns det exempelvis hjul, ratt och nyckel – eller inget av detta?

Tänk på att:

  • Kontrollera kostnad
    Det absolut vanligaste är att bilskrot gratis kan komma och hämta fordonet. De kommer därefter att demontera det för att använda delarna till återvinning och återbruk. Många har exempelvis försäljning av begagnade bildelar. Men fråga alltid – vissa tar ut en viss avgift vid hämtning av vissa fordon.
  • ID-handling och Registreringsbevis
    Det som krävs för att skrota bilen via en bilskrot är ID-handling samt bilens registreringsbevis (den andra delen). Detta för att personen ska kunna bevisa sig vara den verkliga ägaren av bilen.